Teatr Muzyczny Capitol
Regulamin Teatru Muzycznego Capitol określający szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2

Regulamin Teatru Muzycznego Capitol określający szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2

Niniejszy Regulamin wprowadza się w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwanym dalej Rozporządzeniem i stanowi uzupełnienie pozostałych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Teatrze Muzycznym Capitol, regulujących zasady sprzedaży biletów na wydarzenia oraz organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Teatr Muzyczny Capitol.

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 i obowiązywania Rozporządzenia, Wydarzenia artystyczne wystawiane przez Teatr Muzyczny Capitol, jak również zakup biletów na te wydarzenia odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, z uwzględnieniem postanowień pkt 9.
 2. Zakup Biletu na Wydarzenie organizowane przez Teatr Muzyczny Capitol (lub wydarzenie innego organizatora odbywające się w Teatrze Muzycznym Capitol) jest równoznaczny z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa w Wydarzeniu i stanowi zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych tym Regulaminem.
 3. W Teatrze należy pojawić się najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 4. Obowiązkowe jest zakrywanie maseczką ust i nosa. Zakup maseczek jest możliwy w kasie Teatru (wejście od ul. Piłsudskiego 67) w godzinach pracy kasy. Osoby naruszające powyży nakaz nie zostaną wpuszczone na widownię lub zostaną usunięte z widowni i budynku Teatru, i nie otrzymają zwrotu pieniędzy za bilet.
 5. Osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa na podstawie przepisów prawa zobowiązane są do okazania wraz z biletem oryginału zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego to zwolnienie, w przeciwnym razie nie będą wpuszczone na widownię i nie otrzymają zwrotu pieniędzy za bilet.
 6. Liczba udostępnionych miejsc na widowni nie może być wyższa od limitu określonego w przepisach prawa lub aktualnych Wytycznych. W przypadku zmiany przepisów prawa i/lub Wytycznych zmniejszających liczbę udostępnianych miejsc, Teatr dokona anulowania najpóźniej kupionych biletów, ponad limit wynikający z w/w przepisów, o czym zawiadomi na stronie internetowej, Facebooku i w budynku Teatru. Zwrot pieniędzy za anulowany bilet nastąpi przelewem na rachunek, z którego nastąpiła płatność bądź gotówką w kasie, za okazaniem biletu i paragonu.
 7. Teatr nie wypożycza lornetek.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 3.03.2022 do odwołania.
 9. W zakresie określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowienia Regulaminu Sprzedaży Towarów i Biletów do Teatru Muzycznego Capitol oraz Regulaminu Organizacji Widowni podczas Wydarzeń i Wydarzeń on-line w Teatrze Muzycznym Capitol, są wyłączone.

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: [email protected]
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów