Teatr Muzyczny Capitol

Deklaracja dostępności Teatru Muzycznego Capitol

Teatr Muzyczny Capitol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Muzycznego Capitol.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały wideo nie posiadają napisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Dalidowicz.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 71 789 04 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Muzycznego Capitol
 • Adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • E-mail: [email protected]–capitol.pl
 • Telefon: 71 798 04 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest przystosowany do potrzeb widzów z niepełnosprawnościami, zarówno osób poruszających się na wózkach, jak i osób niewidzących lub słabowidzących. Psy asystujące są w naszym teatrze mile widziane.

WEJŚCIE: PODWÓRKO I FOYER PARTERU

Do teatru prowadzą po dwie pary szklanych drzwi o szerokości 255 cm (od strony ul. Piłsudskiego) i 185 cm (od strony skweru Wojciecha Młynarskiego / ul. Świdnickiej) rozsuwających się automatycznie.Hol kasowy od strony ul. Piłsudskiego łączą z Podwórkiem kolejne dwie pary automatycznie rozsuwane szklane drzwi o szerokości 255 cm.

Nie ma różnicy poziomów ani progów między chodnikiem a holem kasowym, Podwórkiem i foyer parteru.

WINDA

Winda z Podwórka jeździ na poziomy: -1 do Sceny Ciśnień i Sceny Restauracja, +1 na balkon i do bufetu, +2 do sali na II piętrze.Drzwi do windy otwierają się automatycznie, mają szerokość 90 cm. Wewnątrz zainstalowano uchwyty. Wymiary kabiny: szerokość 131 cm, głębokość 148 cm.

Wszystkie przyciski w windzie oznaczone są kontrastowo, wyczuwalne i opisane alfabetem Braille’a.

SCHODY

Na balkon Dużej Sceny i do Sali na II piętrze można dotrzeć schodami z foyer, wyposażonymi w poręcze i podesty.Schody na Scenę Ciśnień i Scenę Restauracja prowadzą z holu kasowego, wyposażone są w poręcze.

DUŻA SCENA

PARTER: Ok. 20-metrowy korytarz prowadzący z foyer na widownię Dużej Sceny schodzi w dół pod kątem ok. 8 stopni.Drzwi na widownię otwierają się w stronę korytarza, mają szerokość 155 cm, są dwuskrzydłowe i drewniane, od wewnątrz wyposażone w uchwyty antypaniczne i kotarę. Drzwi pozostają otwarte do rozpoczęcia spektaklu.

Nie ma progów.

BALKON:

Drzwi na widownię otwierają się w stronę korytarza, mają szerokość 195 cm, są dwuskrzydłowe i drewniane, od wewnątrz wyposażone w uchwyty antypaniczne. Drzwi pozostają otwarte do rozpoczęcia spektaklu.

Między drzwiami a miejscami na widowni znajdują się schody z poręczą. Do wszystkich miejsc z wyjątkiem III rzędu prowadzą kolejne schody bez poręczy.

Miejsca na balkonie nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

LOŻE: Drzwi do lóż otwierają się w stronę korytarza, mają szerokość 90 cm, są jednoskrzydłowe i drewniane. Otwierają się na korytarz.

Z korytarza obok lóż można wejść na balkon widowni, drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 175 cm.

Miejsca w lożach nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

SCENA CIŚNIEŃ

Wejście do sali z poziomu -1, znajduje się na poziomie ostatniego rzędu widowni. Nie ma progów.Miejsca dla osób na wózkach znajdują się tuż przy wejściu na widownię, w ostatnim rzędzie.

Do pozostałych rzędów schodzi się schodami o szerokości 135 cm wyposażonymi w pojedyncze pochwyty na wysokości poszczególnych rzędów. Uwaga: stopnie mają nieregularną szerokość!

SCENA RESTAURACJA

Wejście do sali z poziomu -1 obok szatni. Nie ma progów. Widownia na każdym spektaklu ustawiana jest inaczej.

SALA NA II PIĘTRZE

Drzwi do sali otwierają się w stronę korytarza, mają szerokość 155 cm, są jednoskrzydłowe i przeszklone, od wewnątrz wyposażone w uchwyt antypaniczny.Za drzwiami na krótkim odcinku posadzka schodzi w dół pod kątem ok. 10 stopni.

Nie ma progów.

TOALETY

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich poziomach. Mają drzwi o szerokości 100 cm, wyposażone są w uchwyty oraz przycisk alarmowy.

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: [email protected]
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów