Teatr Muzyczny Capitol

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja BIP
Osoba odpowiedzialna:
Prowadzone rejestry

Rejestry:

 • zarządzeń, umów, zamówień publicznych.

Ewidencja spraw:

 • przychodzących i wychodzących.

Udzielanie szczegółowych informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Zasady finansowania

Dotacje, w tym dotacje organizatora Gminy Wrocław, uzyskane środki z własnej działalności.

Posiadane nieruchomości

Użytkownik wieczysty i właściciel budynków :

 • ul.M.J.Piłsudskiego 67, ul. Wojciecha Bogusławskiego 14 Kw WR1K/ 00236804/9,
 • ul.M.J. Piłsudskiego 70/72,72A , Kw WR1K/00094585/9.

Umowa użyczenia Ul. Kwidzyńska 33

Wszystkie nieruchomości położone we Wrocławiu.

Sprawozdanie finansowe Przedmiot działania statutowy

1. Podstawowym celem Teatru jest tworzenie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej w formie widowisk, imprez muzycznych i baletowych oraz upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej, jak i dyscyplin artystycznych tworzących teatr: sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

2. Zakres działania Teatru obejmuje:
1) realizowanie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, w tym propagowanie najbardziej wartościowych dzieł muzycznych i baletowych oraz wzorów wykonawstwa,
2) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
3) prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz realizacja nagrań w różnych technikach,
4) prowadzenie teatralnej działalności edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych.
5) organizowanie lub współorganizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, ekspozycji oraz innych imprez,
6) propagowanie i rozwijanie nowych form artystycznych,
7) wspomaganie społecznego ruchu artystycznego poprzez promocję uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz pomoc w jej kształceniu,
8) organizowanie i sprowadzanie do swojej siedziby innych teatrów, zespołów, wykonawców w celu prezentowania spektakli i imprez zgodnych upowszechniania,
9) promocja młodych dramatopisarzy, scenografów, reżyserów i młodych aktorów,
10) organizowanie wystaw inspirowanych tematyką teatralną,
11) prowadzenie innej działalności, nie pozostającej w sprzeczności z celami i innymi zadaniami Teatru, we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotów gospodarczych.

3. W ramach prowadzonej działalności Teatr może wykonywać usługi w zakresie:
1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku,
2) produkcji środków inscenizacji,
3) reklamy, transportu i handlu,
4) innym, uwzględniającym specyfikę Teatru.

4. Swoje zadania Teatr realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, w tym spółkami prawa handlowego, fundacjami, stowarzyszeniami.

Organy

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

 • Konrad Imiela, powołany 25.09.2006
 • kompetencje: m. in. kierowanie bieżącą działalnością Teatru, reprezentowanie Teatru na zewnątrz, zarządzanie majątkiem Teatru, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Teatru, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, sporządzanie planów rozwoju Teatru, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Teatru, powoływanie członków Rady Programowo-Artystycznej.

Zastępcy Dyrektora

 • ds. Administracyjnych: Eugeniusz Dziemidok, powołany 01.08.2008
 • ds. Finansowych Hubert Zasina, powołany 25.09.2006

Główna Księgowa

 • Danuta Kowalczyk, powołana 03.09.2007

Rada Artystyczno-Programowa – organ doradczy Dyrektora

Forma prawna

Samorządowa Jednostka Kultury Gminy Wrocław, osoba prawna, RIK nr 22/94.

Dane teleadresowe

Teatr Muzyczny CAPITOL
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław

tel. 071 789 04 00
fax 071 789 04 70

e-mail sekretariat@teatr-capitol.pl

www.teatr-capitol.pl


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Zapytania ofertowe

Teatr Muzyczny CAPITOL | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 | 50-019 Wrocław | tel. 071 789 04 31 | fax 071 789 04 70

e-mail sekretariat@teatr-capitol.pl | www.teatr-capitol.pl

Przetargi

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@teatr-capitol.pl lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów