Teatr Muzyczny Capitol

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO) informuję, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • poprzez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: (71) 78 90 431
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. a) poprzez e-mail: [email protected]
 2. b) listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław.
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych poprzez stosowanie systemu monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i widzów oraz zapewnienie ochrony mienia Teatru Muzycznego Capitol
  z siedzibą we Wrocławiu.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy Administratora Danych oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania lub podmiot, który w imieniu Administratora Danych wykonuje czynności serwisowe ww. systemu.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2

 

 

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy oraz o wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”.

Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów