Teatr Muzyczny Capitol

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Newslettera

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO) informuję, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem usługi subskrybowanego Newslettera jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • poprzez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: (71) 78 90 431
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. a) poprzez e-mail: [email protected]
 2. b) listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej zgody na przekazywanie subskrybowanego Newslettera Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

 1. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę na świadczenie obsługi systemów informatycznych.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. PODANIE DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

 

 

 

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy oraz o wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”.

Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów