Teatr Muzyczny Capitol

Wniosek osoby, której dane dotyczą, w przedmiocie realizacji jej praw

 1. Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu

 1. Piłsudskiego 67

50-019 Wrocław

 

Wniosek osoby, której dane dotyczą, w przedmiocie realizacji jej praw

w sprawie (prawo do):

 

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych[1] (art. 20 RODO),
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • sprzeciwu niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 • prawo do informacji (obowiązek informacyjny),
 • prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowanie,
 • cofnięcie zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych praw ( tj. źródło danych) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zgłaszane zastrzeżenia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Podanie danych teleadresowych nowego Administratora Danych, w przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie:
 • pisemna
 • elektroniczna
 1. Załączniki:
 • Załączam pełnomocnictwo[2]
 • nie załączam pełnomocnictwa

 

…………………………………………………………..

(data wypełnienia wniosku (dd/mm/rr)

………………………………………………………………………………

(podpis/ pieczęć wnioskodawcy lub pełnomocnika)

[1] W celu realizacji prawa do przeniesienia danych niezbędne jest złożenie przez wnioskodawcę „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego administratora”,

 

[2] Dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: [email protected]
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów